Hranatá Země jako
skutečný tvar naší planety

Jaký je skutečný tvar planety Země?

Po mnoha stoletích plných dogmatismu, který znemožňoval o Zeměkrychli vést otevřenou a smysluplnou debatu, lze dnes diskutovat bez veřejného zostouzení a výsměchu. V době, kdy jsou každému dostupné potřebné informace, si již jen málokdo dovolí zpochybňovat fakta, že planeta Země je hranatá.

Proč se o hranaté Zemi dozvídáme až po roce 2000?

Teprve díky moderním technologiím máme možnost dostat se k informacím o skutečném tvaru naší planety, které byly po neuvěřitelně dlouhou dobu utajovány. Musela přijít doba internetu. Až ten umožnil, aby vyšla najevo pravda o Zeměkrychli (Cube Earth), která byla mainstreamovými vědci, profesory i učiteli zamlčována.

Mají ještě šanci alternativní teorie?

Kulatá Země
Představa Země jakožto nepravidelné koule byla na začátku dvacátého století pro nedostatek důkazů opuštěna.

Placatá Země
Po vyvrácení představy kulaté Země převládl model nazývaný placatá Země (Flat Earth). Ten byl v oficiálních vědeckých kruzích a nedostatečně informované laické veřejnosti po několik desetiletí široce přijímán. Nakonec se placatá Země ukázala jako model dlouhodobě neudržitelný neboť poznatky moderní fyziky nešlo již déle tajit a ty existenci takových planet vylučují.

Jaké jsou důkazy o tom, že Země je hranatá?

Je to především Einsteinova teorie relativity. Albert Einstein dokázal skutečný tvar naší planety spočítat již na začátku dvacátého století! Přesto muselo uplynout téměř sto let, než se jeho teorie o hranaté Zemi stala obecně přijímanou a respektovanou. Současné práce světových fyziků teorii relativity bez zbytku potvrzují. Hranatou Zemi dokládají i všechna astronomická pozorování.

Kým a proč nám byla pravda tajena?

Latinsky "Cui bono?" tedy "V čí prospěch?" Ví se téměř se stoprocentní jistotou, že do popírání pravdy o skutečném tvaru Země jsou zainteresováni lidé, kterým se dnes říká globální elita. Půjdeme-li hlouběji do historie, stopy vedou k zednářskému lóži a Iluminátům. Proč tak konají, se stále neví. Bohužel, na rozdíl od fyzikálních zákonů se dá o takových věcech jen nepodloženě spekulovat.